KERİM AYHAN

UX/UI Developer

Eye Tracking Cihazları

Eye Tracking, bakış noktasının veya gözün başın durumuna göre hareketinin ölçümü süreci şeklinde ifade edilebilmektedir. Göz pozisyonunu veya hareketini ölçen aracımızı eye tracker olarak tanımlayabiliriz. Eye trackerlar bu alandaki gelişmelere paralel olarak birçok alanda kullanılmaya başlanmışlardır. Başta görsel sistemler olmak üzere, psikolojide, pazarlamada ve birçok dalda, ürün tasarımına karar verirken insan bilgisayar etkileşiminin ölçülebilmesinde önemli bir araç olarak kullanılmaktadırlar.

Eye tracking yapılabilmesi için yıllar boyunca geliştirilen birçok yöntem vardır. Bunlardan biri de temelde bir video kaydı üzerinden, göz hareketlerini takip edip anlık olarak cihaz kullanıcısının o anda ekranın hangi kısmına odaklandığını kaydeden ve geliştirilmiş olunan araçlar sayesinde bunu raporlandırabildiğimiz The Eye Tribe cihazıdır.

Kurulum ve Örnek Uygulama

Cihaz kullanımını bir örnek üzerinden göstererek ifade etmeye çalışacağız. Bu amaçla katılımcılara belirli bir süre boyunca bir web sayfası gösterildi ve Eye Tracker cihazımız göz hareketlerini kayıt altına aldı. Bu işlemdeki amaç, sayfanın öğelerinin konumlandırılması yapılırken ne kadar başarılı olduğunu ölçmek ve sayfada belirtilen mesajın ya da gösterilmek istenilen bir öğenin ziyaretçinin dikkatini çekip çekmediğini ölçmektir. Dikkat edilmesi gereken nokta, katılımcılar seçilirken, web sitesinin ya da diğer örneklerde ürünün hedef kitlesine göre katılımcı belirlenmesidir. Ayrıca, ne kadar fazla katılımcı ile çalışılırsa, o kadar iyi sonuçlar elde edileceği de bir gerçektir.

Raporlar

Raporlarımıza web ortamından ulaşmak mümkündür. Teste giren bütün katılımcıları ve bilgilerini burada görebilmekteyiz.
Raporları oluştururken belli başlı filtreler mevcuttur. Bunlar erkek-kadın ve yaş aralığı gibi teste başlama anında kullanıcının girdiği bilgilerdir.

Heatmap

Heatmap

Yukarıdaki analizde, görselimiz üzerinde Heatmap verileri gözükmektedir. Buradaki veriler sistemde kayıtlı 4 katılımcının ortalama verileri olduğunu da belirtelim. Maviden kırmızıya doğru alandaki odaklanma verileri gösterilmiştir. Kırmızıya doğru gidildikçe o alanda daha fazla odaklanıldığını anlayabiliriz.

Scanpath

Scanpath

İkinci raporlama şeklimiz Scanpath şeklinde geçmektedir. Burada katılımcının ilk odaklandığı noktadan başlanarak odaklanma süresi ile birlikte odaklandıkları bütün noktalar gösterilmiştir. Yine ortalama veridir. Yeşil ile gözüken daire ilk bakılan noktadır. Dairelerin boyutu ise bu alana odaklanma süresini belirtir. Daire genişledikçe daha uzun bakıldığı anlaşılacaktır. Siyah noktamız ise tanımlamış olduğu süre zarfında son bakılan noktadır.

Areas of Interest

areas of interest

Yukarıda ise son raporlama türümüz Areas of Interest görülmektedir. Bu raporlama aracında görselimiz üzerindeki elementleri işaretleyerek görsel üzerinde kapladıkları alanı belirtiriz. Alanlar belirlendikten sonra bu alandalarda odaklanma sayısı, süresi ve sırasına göre farklı raporlar otomatikman oluşturulur.

Bu rapor altında;

  • Fixation Count (odaklanma sayısı)
  • Fixation Duration (odaklanma süresi)
  • Time to First Fixation (ilk odaklanmaya kadar geçen süresi)
  • First Fixation Duration ( İlk odaklanıldığında geçen süre ),
  • Total Fixation Duration (Toplam odaklanma süresi ),
  • Fixations Before ( Alana odaklanılmadan önce toplam odaklanma sayısı ),
  • Visit Duration ( Alandaki her bir odaklanmanın ortalama süresi ),
  • Visit Count ( Alana başka bir alana odaklandıktan sonra tekrar her geliş sayısı ),
  • Total Visit Duration ( Bir alandaki bütün ziyaretlerin toplam süresi ),
  • Percentage Fixated ( Ziyaretçilerden alana odaklananların bütün katılımcılara oranları )

şeklinde raporlar da sunar.

Bee Swarm

Katılımcılar herhangi bir anda nereye baktıklarını gösteren bir raporlama aracıdır. Temel özelliği toplu halde bütün kullanıcılar göz hareketlerini gösterdiği için zaman-yoğunluk yönünden raporlama yapılmasına imkan tanır.

DROP A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *